Witaj!

 

Jesteśmy polskojęzycznymi grupami AA /Anonimowych Alkoholików/ na terenie Norwegii, w obszarze Rogeland. Spotykamy się kilka razy w tygodniu by dzielić się doświadczeniem w pracy na 12 krokach i 12 tradycjach zawartych w Wielkiej Księdze Anonimowych Alkoholików.

Mamy tylko jeden cel - trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom, którzy jeszcze cierpią z powodu choroby alkoholowej w wyzdrowieniu.

Historia AA

 

W roku 1935 spotkało się w Akron, Ohio (USA) dwóch mężczyzn Bili W. makler giełdowy z Nowego Jorku i dr Bob chirurg z Akron. Jeden był człowiekiem interesu, dawniej dobrze znanym na giełdzie nowojorskiej, drugi znanym chirurgiem; obaj zdążyli już się zapić prawie na śmierć.

Odbyli ze sobą kilka rozmów, mówiąc tylko o swoim piciu, i ze zdziwieniem stwierdzili, że w ten sposób pomagają sobie i że zachowują abstynencję. Wkrótce odkryli także, że mogą, poszukać innych alkoholików i niezależnie czy przynosi to efekt u podopiecznych czy nie – szczera roz­mowa z nimi pozwala im samym zachowywać trzeźwość.

Kontynuując to zajęcie dla własnego dobra, nie znana z nazwisk, garstka niepijących alkoholików uświadomiła sobie nagle w 1937 roku, że dwudziestu z nich zachowuje trzeźwość! Trudno dziwić się temu, że sądzili, iż stał się cud.

Gdy grono niepijących dzięki odkryciu Billa i Boba powiększyło się do kilkudziesięciu osób postanowili spisać swe przeżycia, by w ten sposób udostępnić je większej liczbie alkoholików. W 1939 r. wydana została podstawowa książka Wspólnoty – „Anonimowi Alkoholicy”. Tekst jej w znacznej mierze napisany przez Billa W. ukazywał sposób dzięki, któremu zachowywało trwałą trzeźwość pierwszych 100 uczestników AA
Tak powstał ruch Anonimowych Alkoholików. Rozwijał się on szybko, jednakże w miarę roz­woju pojawiało się wiele problemów, takich jak np. członkostwo, zdobywanie i podział pieniędzy, stosunki międzyludzkie, kierowanie grupami, reprezentacja na zewnątrz a także dziesiątki innych kłopotów.. Z tych burzliwych, a czasem nawet smutnych doświadczeń, powstało Dwanaście Tradycji AA opublikowane w 1946 roku a następnie zatwierdzonych w 1950 roku na Pierwszej Międzynarodowej Konwencji AA w Cleveland…”


Obecnie AA istnieje w ponad 170 krajach świata.

Kim jesteśmy

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. 

 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Copyright "AA Grapevine", Inc.

Spotkania

 

Masz problem z alkoholem?

Możesz sobie pomóc!

Przyjdź na spotkanie anonimowych alkoholików!

Grupa „Przyjaciele Bila W."

 

Piątek godz. 19:00

4306, Sandnes, Jonas Lies gate 11

Wszystkie mityngi otwarte

e-mail: bill.aa.sandnes@gmail.com

Grupa „Wiara, Nadzieja, Miłość"

 

Sobota godz. 19:00

4008, Stavanger, Møllegata 37

Telefon 93960090

e-mail:aagwnm@gmail.com

 

 

Oferujemy każdemu alkoholikowi 12 kroków i 12 tradycji AA jako nasz program powrotu do zdrowia z choroby alkoholowej.

12 Kroków AA

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 

12 Tradycji AA

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6. Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.

10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Tylko dzisiaj

  • Tylko dzisiaj postaram się przeżyć ten jeden dzień i nie będę próbował rozwiązać od razu wszystkich moich życiowych problemów.
  • Tylko dzisiaj mogę zrobić coś, co przeraziłoby mnie gdybym musiał zajmować się tym przez resztę życia.
  • Tylko dzisiaj będę szczęśliwy. Wygląda na to, że Abraham Lincoln miał rację mówiąc : "Większość ludzi jest o tyle szczęśliwa o ile tak sobie postanowi".
  • Tylko dzisiaj dostosuję się do okoliczności zamiast próbować dostosować je do moich potrzeb. Przyjmę to, co mi da los.
  • Tylko dzisiaj będę zgodny, będę wyglądał tak dobrze, jak tylko potrafię.Tylko dzisiaj będę mówił niskim głosem, będę zachowywał się uprzejmie.
  • Tylko dzisiaj nie będę krytykował, nikogo oskarżał, nikogo ustawiał.
  • Tylko dzisiaj będę miał program. Być może nie będę się stosował do wszystkich jego zasad ale będę go miał.
  • Tylko dzisiaj uchronię siebie przed dwiema chorobami: pośpiechem i niezdecydowaniem.
  • Tylko dzisiaj znajdę dla siebie spokojne pół godziny, aby się zrelaksować. W tym czasie spróbuję przyjrzeć się mojemu życiu z lepszej perspektywy.
  • Tylko dzisiaj nie będę się bał. Będę cieszył się tym, co jest piękne, wierząc, że jeśli dam coś od siebie światu, to to samo od niego dostanę.

Kontakt

Codziennie w godz. 17:00 do 20:00

telefon +47 93960090

mail: aagwnm@gmail.com